Gubitak sluha i gluhoća

U Republici Hrvatskoj registrirano je više od 13 000 osoba s oštećenjem sluha. Većina ljudi koja u svom okruženju nije s osobom koja ima oštećen sluh ovom obliku oboljenja ne pridaje veliku važnost.

Zbog buke u našem svakodnevnom okruženju ovaj problem postaje sve izraženiji. Procjene Svjetske zdravstvene organizacuje su da će do 2050. godine u svijetu čak 900 miliona ljudi imati određenih problema sa sluhom.

KAKO RAZLIKOVATI GUBITAK SLUHA OD GLUHOĆE?

Osoba s gubitkom sluha su osobe koje nisu u mogućnosti čuti zvukove jačine 25 decibela ili više. Gubitak sluha može biti blag,  umjeren, ozbiljan, dubok. Može obuhvatiti jedno uho ili oba uha te dovesti do poteškoća u izgovoru i samom slušanju.

Nagluhost podrazumijeva manje ili veće oštećenje sluha. Nagluhe osobe se smatraju osobe s gubitkom sluha u rasponu od blagog do teškog gubitka sluha. To su ljudi kojima je teško komunicirat materinjim jezikom zbog poteškoća sa sluhom. Ljudima s ovakvim slušnim oštećenjem od velike su pomoći slušni aparati.

Gluhoća označava potpuni gubitak sluha u govornim frekvencijama iznad 93 decibela.

Gluhi ljudi imaju dubok gubitak sluha. Oni čuju ili vrlo malo ili ne čuju ništa. Često koriste znakovni jezik za komunikaciju.