ARENA P3, HP3

Arena P 3

  • 6 kanala za procesiranje signala
  • 4 programa
  • baterija tip 13
  • spriječavanje feedbacka (neugodnog pištanja i zujanja)
  • spriječavanje buke

Arena HP 3

  • 6 kanala za procesiranje signala
  • 4 programa
  • baterija tip 675
  • spriječavanje feedbacka
  • spriječavanje buke