CROS RIC 8C

Revolucionarno rješenje namjenjeno osobama s dubokim gubitkom sluha u jednom uhu kojima ne pomažu slušna pomagala.

Rexton je izumio CROS RIC aparat koji odašilje zvuk sa strane oštećenoga uha u kompatibilan MyCore aparat u drugom uhu.

Na taj način uvijek možete biti sigurni sa koje strane i iz kojega izvora Vam dolaze zvukovi.

CROS RIC aparat je kompatibilan sa svom MyCore bežičnom dodatnom opremom koja podržava Bluetooth tehnologiju.